Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία 2024 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 2024 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ