2ο Γυμνάσιο Πατρών: Διδακτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας