Ώρες ενημέρωσης Γονέων & Κηδεμόνων


ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2023-2024