Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας – Ωράριο λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2ου Γυμνασίου Πάτρας 2023-24