ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023-24

Συμμετοχή στη μετακίνηση στο εξωτερικό, στη Βενετία-Βόρεια Ιταλία, στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2023-2024, τον μήνα Απρίλιο.

Κόστος συμμετοχής κατά προσέγγιση: 450 έως 550 ευρώ, η μετακίνηση θα γίνει με το μικρότερο κόστος ανάμεσα σε ακτοπλοϊκό ή αεροπορικό εισιτήριο. Στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια μετακίνησης και η διαμονή με πρωινό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να προσκομίσετε την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, αυτοπροσώπως, καταβάλλοντας την προκαταβολή των 100 ευρώ μέχρι 22/12/2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και το πρόγραμμα της μετακίνησης θα σας γίνουν γνωστά μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο και τις διαθέσιμες προσφορές. Αν δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή θα σας επιστραφεί η προκαταβολή. Η προκαταβολή χάνεται σε περίπτωση δική σας υπαιτιότητας (μη συμμετοχής)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γονέα-Κηδεμόνα