Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα-ΣΕΠ

‘Ωρα εξέτασης 8:30 πρωί.

Καλή επιτυχία!!!