Εργασίες στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος «Περιήγηση στα μονοπάτια πρασίνου & πολιτισμού της πόλης μας»

Ημερομηνία διεξαγωγής: Νοέμβριος 2022