2012-2013 Εργασία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στο μάθημα της Πληροφορικής ασχοληθήκαμε με το μεγάλο θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.  Δείτε την παρουσίαση που ετοίμασε μια ομάδα μαθητών της  Γ’τάξης.

Διαδικτυακός εκφοβισμός