ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την έκδοση των απολυτήριων τίτλων των μαθητών / μαθητριών της Γ’ τάξης


Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης να φέρουν φωτογραφία τους για την έκδοση του απολυτήριου τίτλου τους έως την Παρασκευή 21/06/2024 και ώρα 10:00.