ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024