ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

­1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ (Ισοψηφία)
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ (Ισοψηφία)