ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”


Στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σχολική ψυχολογία” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  διεξάγεται έρευνα που απευθύνεται σε μαθητές 13 έως 15 ετών.

Η συμμετοχή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.

Εδώ επισυνάπτονται:
-Έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας και έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
– Σκοπός της έρευνας
– Ερωτηματολόγιο με google forms ή σε pdf για εκτύπωση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ