ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ – English is fun…..tastic !!!

Στο πλαίσιο του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές/μαθήτριες της Α’ τάξης καλείστε να πατήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο και να κάνετε μία ανάρτηση (εργασία).

Οι οδηγίες περιλαμβάνονται επίσης στον πιο κάτω σύνδεσμο!


English is fun…..tastic !!! (https://padlet.com)