Αποτελέσματα Διαγωνισμού Τεχνολογίας

Βραβεία:

1ο: Σίνος Νικόλαος 

2ο: Πολυζωγόπουλος Μιλτιάδης

3ο: Κάνιστρα Μάρθα