2014 – 2015 Σχολική και Κοινωνική Ζωή – Τμήμα Α3

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος των Γυμνασίων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας Βιωματικές Δράσεις στην Α? Γυμνασίου, στο αντικείμενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Ενημερωθείτε για τις δράσεις του τμήματος Α3  από την σχετική παρουσίαση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 14-15